Novopacký fotoklub byl založen v roce 1933 amatéry - stavitelem Josefem Dykem, profesory gymnázia Františkem Podlipným a Josefem Koudelkou, zahradníkem Josefem Janatou a Zdeňkem Čejkou. Dalšími členy byli Josef Nádvorník a tiskař Jar. Fabián. První schůzka se uskutečnila v restauraci „U Šepsů“ na Vinohradech (proti finančnímu úřadu) a další byly střídavě v hotelu Centrál nebo v Besedě na náměstí.

Po válce v roce 1946 se pozměnilo nejen vedení fotoklubu, ale i členská základna. Nadále zůstává Zdeněk Čejka a Josef Nádvorník, nově přicházejí Oldřich Petrach, MUDr. Nosek, Josef Stuna, Ota Vlačiha, Luděk Fabián, Ing. Hykš, pan Ambrož a další.

Fotokroužky pracují až do roku 1964 pod Českým svazem turistů, ale vznikem „Jednotných klubů pracujících“ přecházejí pod jejich vedení.

Ke konci šedesátých let hodně členů odchází. Do vedení kroužku se dostávají mladí amatéři Vlasta Kosina a Josef Malý. Ti obesílají pracemi různé fotosoutěže a mají četné úspěchy. Dále pravidelně vystavují ve skříňce na náměstí a pořádají se klubové výstavy.

V roce 1972 nastává největší krize v našem fotoklubu. Z různých důvodů přestává fotografovat a chodit na schůzky hodně členů. Navíc vedoucí fotoklubu Josef Malý se vzdává vedení a jeho zástupce Vlasta Kosina se stěhuje z Nové Paky. Nadále se schází jen pánové Jiří Čejka, Alois Krejčí a Milan Tichý, kteří si dávají za úkol rozšířit členskou základnu.

Po roce se jim podaří získat Zdeňka Kudrnáče, Miroslava Jelínka, Zdeňka Čejku ml., Karla Kobrle, prof. Věru Sedláčkovou, Hanu Ledvinkovou, Miroslava Nýdrle, Jana Zapadla, Josefa a Jana Hendrychovi. Tím se vytvořil větší kolektiv fotoamatérů, který je schopen navázat na dřívější činnost. Znovu se pořádají klubové výstavy a soutěže, organizují se výlety do přírody, členové se účastní okresních a krajských školení. Pořádáme krajské fotosoutěže, které jsou pravidelně zakončovány výstavou.

Už jako fotoklub s bohatou činností se přihlašujeme do mapového okruhu “Český ráj“ (soutěží v něm 12 fotoklubů).

V 80. letech se opět zmenšuje členská základna. Zůstávají pouze pánové Čejka a Hendrych. Činnost klubu ochabuje. S příchodem nových mladých amatérů Františka Vopršala, Jiřího Tejchmana a Miroslava Suchánka se obnovuje skříňka na náměstí, ve které se pokračuje v prezentaci činnosti fotoklubu.

V devadesátých letech zaniká většina fotoklubů v okolí (Jičín, Lázně Bělohrad, Kopidlno, Sobotka, Miletín, Valdice a Lomnice nad Popelkou) a tak ten náš zůstává v okrese jediný a je tím poznamenána jeho činnost. Nemění se jen členská základna, účast v mapovém okruhu „Český ráj“ a prezentace činnosti ve vývěsce na náměstí. Mění se vše ostatní i náš zřizovatel, kterým se stává Městské kulturní středisko v Nové Pace.Výňatek ze Zpravodaje VSVF od Jiřího Čejky