V roce 2003 jsme byli pořadateli mapového okruhu Český ráj. V červnu se do Nové Paky sjeli zástupci 14 fotoklubů z celé republiky (asi 40). Přes velké finanční problémy (nepodařilo se získat příspěvek od města, i když jsme slavili 70 let od vzniku) se díky nasazení všech členů a podpory sponzorů podařilo připravit důstojný program, dokonce dvoudenní. Bohužel všechny těžkosti a problémy vyvrcholily odchodem dlouholetého člena a vedoucího fotoklubu pana Jiřího Čejky z fotoklubu. Přes svérázný odchod si velice vážím jeho práce a obětavosti ve prospěch fotoklubu. Jirko, díky!

Zbylé akční jádro fotoklubu Miloš Ježek, Jiří Tejchman, Milan Pešek, Jan Maglen a Miroslav Suchánek se rozhodli rozšířit partu fotografů o další členy a dát dohromady novou kolekci fotografií do dalšího ročníku mapového okruhu a udržet činnost fotoklubu v Nové Pace. Ročník 2003/2004 mapového okruhu Český ráj je obeslán a přibyli noví členové Vladimír Herbrych, Ing. Šárka Sedláčková a Radek Kašpar. Střechu nad hlavou nám i nadále poskytuje MKS Nová Paka díky pochopení paní ředitelky Magdaleny Kuldové a ostatních. Nyní je jen na nás, zformovat další program a co nejvíce tvořit.

Všichni zájemci jsou vítáni.

Za fotoklub Miroslav Suchánek

2004

Noví členové se zasvětili do chodu fotoklubu a fungování mapového okruhu .

Začátkem léta proběhlo závěrečné hodnocení MO Český Ráj v Brumově. Díky vstřícnosti našich kolegů a našemu zájmu utužit kolektiv nejeli pouze dva zástupci, ale 7 členů fotoklubu. Tuto partu nám mnozí záviděli.

Z patnácti fotoklubů jsme obsadili 10. místo. Nejlepší umístění z našich měl Jan Maglen s fotografií „ Po dešti “ , celkem 26. místo.

Fotoklub MKS Nová Paka zahájil svou činnost po prázdninách výstavou v galerii Aurum.

Myslím, že krásné sobotní dopoledne prožili všichni příznivci fotografie, kteří se přišli podívat na vernisáž výstavy novopackého fotoklubu. Každý současný člen dostal díky galeristovi a členovi fotoklubu v jedné osobě MUDr. Vráťovi Čermákovi možnost prezentovat svá díla na veřejnosti.

O hudební úvod se postarala Lenka Nosková se svým učitelem panem Alešem Beránkem hrou na zobcovou flétnu.

Po krásném poetické úvodním slově, kterého se ujal ředitel Novopackého muzea pan Miloslav Bařina, zahrál na akordeon žák ZUŠ Ondřej Suchánek a tím byla výstava otevřena.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy a její vernisáži.

Na podzim jsme sestavili kolekci fotografií pro další ročník MO Český Ráj.

Přibyli další členové: Lukáš Hejtman, Jakub Koudelka, Pavel Hörst a Ondřej Myšík.

Podnikáme skupinové fotovýpravy.

2005

Na hodnocení MO Český Ráj v Olomouci získáváme celkové 5. místo. Nejlepší od nás v jednotlivcích byla Ing. Šárka Sedláčková s fotografií „ Všechny jsou moje“ - obsadila 4. místo.

Zakončení sezony proběhlo netradičně v restauraci Novopacké sklepy.

V září a počátkem října vybíráme fotky do 45. ročníku MO Český Ráj. Sešlo se přes 80 krásných fotografií, z kterých nebylo lehké vybrat dvacet nejlepších. Od každého z autorů byla vybrána minimálně jedna fotografie, která ho bude zastupovat v MO. Doufáme, že i letošní ročník bude tak úspěšný jako loňský a uvítáme nové zájemce, kteří by se více chtěli věnovat tomuto krásnému koníčku.